Krystpakket 1

€ 15,00 (inclusief 21% BTW)
Aantal

Wolst de oppas, de skjinmakster of wa dan ek betankje foar it ôfrune jier?

Jou dit krystpakketsje, in kaart + in kadobon mei in wearde fan € 15.

En wy pakke it fansels moai yn!

De kadobon kinst yn de websjop, op merken/fairs/evenementen of Gewoon te gekke avondjes ynleverje.

Leuk om te jaan, noch leuker om te krijen!